Wibratory Logopedyczne

You have no items.

Szkolenia dla logopedów i rodziców dzieci z wadami mowy

Zapewniamy szkolenia dla logopedów i rodziców dzieci z wadami mowy

               PJ therapeutic zapewnia warsztaty w zakresie instruktażu i metod pracy z wibratorami logopedycznymi oraz innymi nowoczesnymi narzędziami terapeutycznymi.

W przypadku większych zamówień w sklepiku (od 6 tys. zł) instruktaż jest darmowy; wyjazdy ponad 70 km ze zwrotem kosztów przejazdu.

1. PODSTAWY TERAPII POZYCJI ORALNEJ (OPT) wg. TALK TOOLS z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi – liczba godzin do uzgodnienia

Celem warsztatów jest m. in.:

  1. Zapoznać uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych.
  2. Nauczyć podstaw diagnozy Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka oraz zaprezentować niezbędne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne.
  3. Zaprezentować podstawy zintegrowanego programu interwencji logopedycznej OPT z implementacją tubek, Z-vibe, bloczków żuchwowych i in.
  4. Przedstawić podstawy identyfikacji zaburzeń i deficytów oromotorycznych, połykania i mowy u różnych grup Pacjentów oraz diagnozowania deficytów motorycznych w funkcjach żuchwy, warg i języka.

PROGRAM zawiera następujące zagadnienia:
1. OPT i inne programy terapii oparte o model fizjoterapii

2. PODSTAWY teoretyczne OPT, definicja planu motorycznego

3. Adresat terapii

4. Niezbędne warunki dla poprawy wyrazistości mowy

5. Cele OPT

6. Model diagnozy z uwzględnieniem karmienia

7. Narzędzia terapii i diagnozy: m. in bloczki żuchwowe, hierarchia flecików, narzędzia do pionizacji i lateralizacji języka w hierarchii strukturalno-funkcjonalnej, model: żuchwa-wargi-język.

8. Karmienie jako element programu OPT

2. NOWOCZESNY WARSZTAT LOGOPEDYCZNY liczba godz. 2-3 do uzgodnienia

I. Przyrządy i urządzenia diagnostyczne

II. Ćwiczenia siły i stabilności żuchwy na bloczkach żuchwowych, tubkach zuchwowych i stabilizatoirze żuchwy.

III. Szpatułki logopedyczne

IV.   Narzędzia specjalistyczne, m.in przegląd narzędzi do terapii apraksji i dyzartrii.

V. Wibratory logopedyczne

a. Przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem masażu wibracyjnego

b. Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w terapii rotacyzmu.

VI. Fleciki, gwizdki i słomki – hierarchia ruchu.

W programie szkolenia m. in.:

- diagnoza i terapia żuchwy w ujęciu specjalistów z Talk Tools;

- narzędzia służące do terapii seplenienia bocznego związanego z dysfunkcjami żuchwy;

- metody wykorzystania wibratorów logopedycznych w terapii;

- przegląd szpatułek do wibratorów Z-vibe;

- pokaz terapii  metodą Ora light;

- przegląd narzędzi do kształcenia ssania, gryzienia i żucia.3. PODSTAWY KARMIENIA TERAPEUTYCZNEGO (max. 5 godzin dydaktycznych):

1. Związek karmienia i mowy

2. Strukturalno-funkcjonalne aspekty związane z rozwojem

 3. Rozwój umiejętności związanych z karmieniem i połykaniem

4. Czynniki wpływające na żywienie i karmienie, np sensoryczne, dieta, alergie pokarmowe

5. Biomedyczne teorie autyzmu w kontekście karmienia

6. Konsekwencje błędów w karmienia u Pacjentów z zespołem Downa

7. Przykłady rozwiązań diagnostycznych z USA (SOMA, Boshart i inn...)

8. Przygotowanie i stosowanie wywiadu

JAK TO SIĘ ROBI w TALK TOOLS?

1. Diagnoza: związana z codziennym karmieniem, oromotoryczna, czynniki neuromuskularne

2. Słomki, łyżeczki i kubki jako narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne w metodyce TALK TOOLS

3. Kiedy potrzebujemy pracować nad stabilnością żuchwy - powtórkaz OPT

4. Ciała stałe - pozycjonowanie i hierarchia żucia.

5. Infadenty, NUKI i Z-vibe jako narzędzia przydatne w terapii karmienia.4. TERAPIA SYGMATYZMU MIĘDZYZĘBOWEGO (5 godzin dydaktycznych)

W programie m. in.

1. Mity rozwojowe dzieci z zespołem Downa - etiologia protruzji języka

2. Pozycja języka w związku z żuchwą

3. Związek pozycji z napięciem

4. Pomoce logopedyczne do retrakcji języka.

5. Podstawy karmienia dzieci z protruzją języka

6. Terapia Pozycji Oralnej dla s i z

7. Terapia wg Merkel-Walsh

8. Zastosowanie aparatów ortodontycznych w terapii sygmatyzmu5. TERAPIA ŻUCHWY

1. Rozwój żuchwy od poczęcia, gryzienie a żucie, stadia rozwojowe żucia

2. Siła i stabilność żuchwy, terminy diagnostyczne wg Rosenfeld Johnson

3. Profile rozwojowe żuchwy u dzieci z zespołami chorobowymi, typowe objawy nieprawidłowego napięcia

4. Parafunkcje narządu żucia, wskazówki terapeutyczne i narzędzia.

5. Diagnozowanie

6. Metodyka terapii z wykorzystaniem bloczków, gryzaków i tubek żuchwowych.

7. Komponent żywieniowy w terapii: technika slow feed, hierarchia karmienia

8. Ćwiczenia z użyciem bloczków żuchwowych

9. VIDEOINFORMACJE DODATKOWE

1. Możliwe są oferty łączone, np WARSZTATY Z ZAKRESU OPT z prezentacją narzędzi, wtedy cena ustalana jest indywidualnie.

2. Wyjazdy powyżej 50 km od siedziby PJtherapeutic za zwrotem kosztów paliwa.

3. PJtherapeutic zapewnia materiały szkoleniowe oraz dyplomy, zabezpieczamy własny rzutnik i ekran.

4. Koszt wynajmu sali, ewentualnego cateringu po stronie organizatora.

5. Liczba osób na warsztacie jednorazowo do 30.

6. Obowiązkiem organizatora jest zapewnienie flipchartu oraz uzgodnienie uczestnika, który wyrazi zgodę na wzięcie udziału w prezentacji ćwiczeń.

REGULAMIN WEBINARÓW TALK TOOLS

DOSTĘP LIVE

1. Wykupujesz uczestnictwo

2. Rejestrujesz się do określonej daty

3. BIERZESZ UDZIAŁ/Oglądasz nagranie

DOSTĘP DO ZAREJESTROWANEJ WERSJI LIVE

1. Wykupujesz uczestnictwo

2. 5 - 7 dni po WEBINARZE LIVE otrzymujesz w emailu link do nagranej LIVE wersji WEBINARU, dostępnej przez 2, (dwa) tygodnie

3. OGLĄDASZ WERSJĘ ZAREJESTROWANĄ LIVE