Wibratory Logopedyczne

You have no items.

GABINET LOGOPEDYCZNY PJtherapeutic w Jaworznie

Od 1 czerwca  2017 r GABINET LOGOPEDYCZNY PJtherapeutic w Jaworznie świadczy usługi w zakresie terapii wad mowy oraz terapii karmienia/połykania.

Oferuję profesjonalne podejście, nowoczesne narzędzia i metodykę.

Pracuję metodą TERAPII POZYCJI ORALNEJ (reprezentuję poziom INTERMEDIATE) i fonetycznymi, wykorzystuję elementy metody holenderskiej w zakresie nauki czytania, prowadzę terapię pedagogiczną, terapię karmienia i wykorzystuję karmienie w terapii.

Mam 20 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z autystycznymi, z porażeniem mózgowym i zespołem Downa.

Terapia ROTACYZMU - nic łatwiejszego!

GRUPY PACJENTÓW: zajęcia dla dzieci i dla dorosłych.

CZAS SESJI: do 40 minut, w tym instruktaż i kopiowanie własnych materiałów.

CENNIK indywidualny.

MOŻLIWOŚĆ dojazdu do Pacjenta.


Bardziej wartościowe szkolenia, które ukończyłem:

1. A Three-Part Treatment Plan for Oral-Motor Therapy R. Roy- Hill (USA)

2. Oral Placement Speech Disorders: Assessment and Program Plan Development R. Roy- Hill (USA)

3. Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach L. Overland (USA)

4. A sensory motor approach to apraxia of speech and related motor-speech disorders R. Roy- Hill (USA)

5. Puzzle of autism M. Purdy (USA)

6. Rola neurorozwojowej metody Castillo Moralesa w postepowaniu terapeutycznym  i wczesnej stymulacji u dzieci z grupy wysokiego ryzyka T. Kaczan

7. Understanding sensory motor differences for the SLP  M. Purdy (USA)

8. Stawy skroniowo-żuchwowe – diagnostyka i terapia, Hans Fauville (Niemcy)

                                                    Jestem wykładowcą na WSB we Wrocławiu (dysglosja) i Collegium Da Vinci w Poznaniu (OPT)


DANE KONTAKTOWE:

PJtherapeutic

mgr PIOTR JAWORSKI

tel. 501472213

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 84 (pierwsza klatka w bloku na wprost wjazdu do Circle K w Jaworznie)