PODSTAWY TERAPII POZYCJI ORALNEJ wg TALK TOOLS

z NOWOCZESNYM WARSZTATEM LOGOPEDYCZNYM

27.06. 2020

BIELSKO-BIAŁA

- serdecznie dziękuję wszystkim uczestniczkom za pilność! (PJ)