PODSTAWY TERAPII POZYCJI ORALNEJ (OPT) TALK TOOLS®

z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi 

7 grudnia, SOPOT- Szkoła Montessori LATAWIEC, 9 00 - 17 00

Organizator: Gabinet Logopedyczny Renata Soboczyńska

KONTAKT: rsoboczynska@gmail.com

Celem warsztatów jest m. in.:
  1. Zapoznać uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych.
  2. Nauczyć podstaw diagnozy Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka oraz zaprezentować niezbędne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne.
  3. Zaprezentować podstawy zintegrowanego programu interwencji logopedycznej OPT z implementacją tubek, Z-vibe, bloczków żuchwowych i in.
  4. Przedstawić podstawy identyfikacji zaburzeń i deficytów oromotorycznych, połykania i mowy u różnych grup Pacjentów oraz diagnozowania deficytów motorycznych w funkcjach żuchwy, warg i języka.
  5. Kształcić świadomość uwzględnienia karmienia w programach logopedycznych.

PROGRAM zawiera następujące zagadnienia:
1. OPT i inne programy terapii oparte o model fizjoterapii
2. PODSTAWY teoretyczne OPT, definicja planu motorycznego
3. Adresat terapii
4. Niezbędne warunki dla poprawy wyrazistości mowy
5. Cele OPT
6. Model diagnozy z uwzględnieniem karmienia
7. Narzędzia terapii i diagnozy: m. in bloczki żuchwowe, hierarchia flecików, narzędzia do pionizacji i lateralizacji języka w hierarchii strukturalno-funkcjonalnej, model: żuchwa-wargi-język.
8. Karmienie jako element programu OPT