PODSTAWY TERAPII POZYCJI ORALNEJ

(OPT TalkTools®)

w ramach III OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM LOGOPEDYCZNEGO

WIELICZKA 5 PAŹDZIERNIKA 2019

godz. 14 00 - 18 00

rejestracja i szczegóły na stronie Organizatora

PODSTAWY TERAPII POZYCJI ORALNEJ

(OPT TalkTools®)

z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi

SZCZECIN, 19 października 2019, CSIM

rejestracja i szczegóły na stronie Organizatora