Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 11 maja 2019 r. w ramach “IV Spotkań z Edukacją w Sanoku”.

11 maja 2019 r. (sobota)

PWSZ Sanok – Centrum Sportowo-Dydaktyczne
ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

WARSZTATY PJtherapeutic:

DIAGNOZA I TERAPIA ŻUCHWY

PODSTAWY KARMIENIA TERAPEUTYCZNEGO

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU - zapraszamy do stoiska

SZCZEGÓŁY NA STRONIE WIR