REREK ZE SZPATUŁKAMI PŁASKIMI

KORZYŚĆ?

TERAZ TWÓJ PACJENT NIE MUSI

TAK SZEROKO OTWIERAĆ UST!

To ma znaczenie zwłaszcza wtedy,

kiedy kształtujemy głoskę RRRR

u Pacjenta z niestabilną żuchwą!